Mikä on MEDigi-hanke?

MEDigi-hankkeen tavoitteena on valtakunnallinen lääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen oppimisalusta sekä sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. Opetushenkilöille tarjotaan digipedagogista koulutusta ja luodaan digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstön digitaitojen takaamiseksi. Hankkeessa lisätään myös lääkärin ja hammaslääkärin sähköisiin työvälineisiin (eHealth) liittyvää osaamista.

Lää­ke­tie­teen ja ham­mas­lää­ke­tie­teen tie­to­va­ran­to

Oppiaineiden ydinainesanalyysit ja digimateriaalit

Digipedagoginen osaaminen

eHealth- koulutus

Tulevat tapahtumat

Hankkeen osatoteuttajat