Mikä on MEDigi-hanke?

MEDigi-hankkeen tavoitteena oli valtakunnallinen lääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hankkeessa määriteltiin lääketieteen alojen perusopetuksen ydinosaaminen, tehtiin pohjatyötä valtakunnallisen oppimisalustan rakentamiselle sekä tuotettiin sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. Opetushenkilöille tarjottiin digipedagogista koulutusta ja luotiin digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstön digitaitojen varmistamiseksi. Hankkeessa lisättiin myös lääkärin ja hammaslääkärin sähköisiin työvälineisiin (eHealth) liittyvää osaamista.

Tie­to­va­ran­to ja kirjautumisosoite

Oppiaineiden ydinainesanalyysit ja jaostotyö

Digipedagoginen osaaminen

eHealth- koulutus

Virtuaalipotilastapaus-ohjelmistot Medioppi ja Causeway

MEDigityö