MEDigi-työ

MEDigi-työ on lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopetuksen valtakunnallista kehittämistyötä. Yhteiseen kansalliseen kehittämistyöhön ovat sitoutuneet kaikki yliopistot, jotka totetuttavat lääke- ja hammaslääketieteen opetusta suomalasissa yliopistoissa. Keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja hyödyntää koulutuksessa mielekkäällä tavalla oppimista edistäviä digitaalisia sovelluksia ja kansallisia opetusaineistoja sekä edistää joustavaa opiskelua, ristiinopiskelua ja muita koulutusyhteistyön muotoja.

MEDigi-työn perusta on luotu valtakunnallisessa MEDigi-hankkeessa 2018 - 2021. MEDigi-hankkeen tavoitteena oli valtakunnallinen lääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. 

Tie­to­va­ran­to ja kirjautumisosoite

Oppiaineiden ydinainesanalyysit ja jaostotyö

Digipedagoginen osaaminen

eHealth- koulutus

Virtuaalipotilastapaus-ohjelmistot Medioppi ja Causeway

MEDigityö