Ajankohtaista

31 elokuu 2023 | 15.42

MEDigi-kk-infot syksyllä 2023

Tervetuloa MEDigi-kk-infoihin 2023 (Teams-linkki Tiinalta, tiina.salmijarvi@oulu.fi)

(Ohjelma päivittyy ja tarkentuu)

 

MEDigi-kk-infot (joka kk:n viimeinen ti klo 14.30 -16) ovat avoimia kaikille lääketieteen ja hammaslääketieteen opetustyötä tekeville. Ideana on opetuksen kehittämiseen liittyvien kokeilujen jakaminen ja uusien ideoiden löytäminen sekä MEDigi-asioista tiedottaminen. Aikaa ja tilaa keskustelulle ja kysymyksille.

Matalan kynnyksen foorumi, jonne voit tulla kuulolle sekä verkostoitumaan! Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Voit myös ehdottaa itse käsiteltävää aihetta tiina.salmijarvi@oulu.fi

26.9. klo 14.30 - 16 Miten tuotan laadukasta oppimateriaalia - Hammaslääketieteen Simodontin käyttöohjevideoiden toteuttaminen ja materiaalintuottamisprosessi - hyviä käytänteitä ja kokemuksia

Koordinaattori Hanna Hytönen ja yliopisto-opettaja Jonna Kumpulainen/UEF

(Simondont on virtuaali-haptinen laite ja sitä käytetään hammaslääketieteen opetuksessa, jossa yhdistetään 3D virtuaalinen koulutusympäristö haptiseen tuntemuspohjaiseen kokemukseen. Haptiset laitteet voivat vastaanottaa ja lähettää liikesignaaleja parantamaan käyttäjän todellisuuden tunnetta. Tieteellisen ja teknologisen kehityksen myötä virtuaali-haptiset laitteet ovat pystyneet tarjoamaan opiskelijoille yksilöllistä oppimisapua ja ne soveltuvat hyvin prekliiniseen koulutukseen.

Oppimateriaalin tietovaranto tutuksi

Koordinaattori Tiina Salmijärvi


31.10. klo 14.30 - 16  Lastentautien opetuksen kehittäminen Oulussa MEDigi-hankkeen päättymisen jälkeen – lastenneurologian opetukseen lisää linjakkuutta.

LT, lastenneurologian kliininen opettaja, lastentautien ja lastenneurologian el Heli Helander

 

28.11. klo 14.30 -16