Ajankohtaista

MEDigi on täsmäase soten haasteisiin

08 tammikuu 2019 | 13.33

MEDigi on täsmäase soten haasteisiin

Lääketiedettä opetetaan viidessä ja hammaslääketiedettä neljässä yliopistossa.  Ollessani dekaanina monet kansainväliset vieraani tiedustelivat sitä, onko Suomessa yhteistä tasokuulustelua valmistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille ja kontrolloidaanko opetusta kansallisesti. Ei ole kuulustelua eikä juurikaan valvota, ja kerroin, että maassamme luotetaan tiedekuntien tasaiseen ja hyvään tasoon. Valvira vahvistaessaan ammattitutkinnon luottaa koulutusyksiköiden omaan kontrolliin ja EU direktiivin minimivaatimukset ylittyvät reilusti kaikissa tiedekunnissamme.

 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksen harmonisoiminen ja opetusmateriaalin digitoimisen kansallinen hankkeen käynnisti Oulun yliopisto. Taustalla oli vahvasti se, että koulutukseen käytettävät resurssit vähenevät ja tutkimuksen tarpeet kasvavat kaikissa tiedekunnissa kuin myös, että tulevat sote-haasteet vaativat yhdenmukaisesti ja laadukkaasti koulutetut ammattilaiset. Sipilän hallituksen yksi kärkihankkeista on digitalisaation hyödyntäminen kaikilla tasoilla ja siihen yhteyteen MEDigi yhteistyö sopii hyvin.

 

Jo hankkeen alussa tunnistimme, että kaikissa tiedekunnissa on hyvää opetusta. Yhdessä yhtä ja toisessa toista. Pienessä maassa kannattaa tehdä asiat yhdessä ja varmistaa se, että valmistuvat ammattilaiset saavat riittävät ja hyvät tiedot nopeasti muuttuvan sote-maailman työtehtäviin. Digitoitu opetusmateriaali sopii myös täydennyskoulutukseen. Yliopistothan saavat vihdoin tulevassa rahanjakomallissa kannustuksen toteuttaa opetusta kentällä oleville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

 

Muutamia vuosia sitten teimme me lääketieteellisten tiedekuntien dekaanit ministeriön toimeksiannosta linjauspaperin, jossa suunnittelimme työnjakoa. Oulu tunnistettiin alusta lähtien kaupungiksi, joka voi ottaa vastuun ICT terveyden monenlaisista hankkeista. Oulun yliopistolla, yliopistollisella sairaalalla ja Pohjois-Suomella on myös pitkät perinteet. Pitkien etäisyyksien takia täällä on telemedisiina kehittynyt jo siinä vaiheessa, kun laitteet ja tiedonsiirtomahdollisuudet olivat kömpelöitä ja rajallisia.

Oulu on pääkaupunkiseudun jälkeen isoin ICT Terveyden kaupunki ja siksi MEDigin kotipaikaksi valikoitui luontevasti Oulu. Oulu on nuorien ja koulutuksen kaupunki. Kaupunki tekee asiat yhdessä ja selviytyi mm. Nokian isoista muutokset vajaa 10 vuotta sitten. Nyt kaupungin elinkeinoelämä on monipuolistunut ja varsinkin hyvinvointi- ja terveysteknologia teollisuus ovat kasvaneet merkittäviksi aloiksi. Teknologia ja uudet digitaaliset toimintatavat tulevat muuttamaan lääketieteellistä hoitoa ja hoivaa jo lähivuosina.

Yhdessä tekeminen toteutuu Oulun innovaatioallianssi (OIA) puitteissa. OIA on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oamkin, VTT:n ja Technopolis Oyj:n vuonna 2009 muodostama strateginen yhteistyösopimus. Yksi menestyneimpiä ekosysteemiä on OuluHealth, jonka osana on Center for Health and Technology (CHT).

Oulu edistää monin tavoin Digiterveys-osaamisverkoston (DigiHealth HUB) rakentamista.  Tällaista keskusta ei ole vielä Suomessa. Kun keskitetään ja tehdään työnjakoa terveydenhuollossa, on Oulu itsestään selvä kotikaupunki ICT terveyden keskukselle.  Myös Euroopan tasolla. Tätä vauhdittamaan tulevat monet lääketieteellisen tiedekunnan rekrytoinnit, ensimmäinen 5G sairaala, 6G-lippulaiva tutkimushanke ja tietenkin myös tämä opetuksen harmonisomis- ja digitoimishanke.

Itse seuraan MEDigi menestystä nyt toisaalta, eli kaupungin johdon näkökulmasta. Mieluista tehtävä on ollut jatkaa mm. OuluHealth ohjausryhmän jäsenenä. On ollut erityinen kunnia kertoa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä Oulun mahdollisuuksista terveyden ja hyvinvoinnin ja ICT teknologian yhdistämisen mahdollisuuksista ja maan parhaasta ja edistyksellisimmästä lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Toivotan MEDigi hankkeelle mitä parhainta menestystä.

Kyösti Oikarinen

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani 2013-2017