Ajankohtaista

04 tammikuu 2023 | 10.16

Tallenna oppimateriaalisi tietovarantoon!

Lääketieteen ja hammaslääketieteen kansallinen tietovaranto on opetuksen digitaalisen materiaalin pitkäaikaissäilytyspaikka (`digimateriaalikirjasto´), jonka kehitystyö aloitettiin MEDigi-hankkeessa 2020 syksyllä. Nyt käyttäjiä on yli 320 ja materiaaleja 160 (tammikuu 2023). Lääketieteen ja hammaslääketieteen opettajat voivat selata materiaalia ja hyödyntää oppimateriaalia omassa opetuksessaan (käyttäjätunnus ja salasana tarvitaan). Muistathan tallentaa omat oppimateriaalisi tietovarantoon, jotta niitä voidaan hyödyntää opetuskäytössä myös muissa yliopistoissa. Tunnuspyynnöt: Koordinaattori Tiina Salmijärvi, tiina.salmijarvi@oulu.fi

Kirjautuminen tietovarantoon: https://testportal.medigi.csc.fi/

Materiaalin tallentaja voi tallentaa tietovarantoon joko itse tekemiään tai työryhmässä tehtyjä digitaalisia materiaaleja, mikäli materiaalin tekijä(t) on allekirjoittanut verkko-opetusmateriaalin käyttöoikeussopimuksen. Sopimuksessa tekijä antaa luvan käyttää tietovarantoon tallentamaansa materiaalia kansallisessa lääketieteen ja hammaslääketieteen yliopisto-opetuksessa.

Materiaalin tallentaja vastaa myös, että materiaaleissa esiintyviltä henkilöiltä on hankittu asianmukainen suostumus materiaalin kansalliseen jakamiseen.