Ajankohtaista

29 joulukuu 2022 | 11.29

Tutkittua tietoa korona-etäopetusajasta yliopisto-opettajan ja opiskelijan näkökulmasta

Tuoreessa joulukuussa 2022 ilmestyneessä Yliopistopedagogiikka-lehdessä 2/2022 on kaksi mielenkiintoista artikkelia koronaetäopetusaikaan liittyen.
 

Korkeakouluopettajien hätäetäopetukseen liittyvät negatiiviset ja positiiviset kokemukset COVID-19-pandemian aikana – Jere Riekkinen, Mari Murtonen, Tahani Al Dahdouh & Petri Nokelainen 

Etäopiskelu lukuvuonna 2020–2021: Ensimmäisen vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden kokemukset – Ritva Näpänkangas, Juha Tuukkanen, Juha Auvinen, Riitta Kaarteenaho & Petri Kulmala