Digipedagoginen osaaminen

MEDigi -hankkeessa tuetaan opetushenkilökunnan digitaitojen kehittymistä hyödyntämällä uusinta digipedagogista tutkimustietoa. Hankkeessa huomioidaan muiden kehittämishankkeiden tulokset ja kansainväliset lääketieteen koulutuksen digipedagogiikan trendit, erityisesti digitaaliseen oppimisympäristöön saumattomasti integroituvat oppimisratkaisut ja oppimisananalytiikka.  MEDigi-hankkeessa luodaan digipedagoginen koulutusmalli niin hankkeen tuloksien käyttöönottamiseksi kuin uuden opetushenkilöstön osaamisen varmistamiseksi hankekauden päättymisen jälkeen.