Digipedagoginen osaaminen

MEDigi -hankkeessa tuetaan opetushenkilökunnan digitaitojen kehittymistä hyödyntämällä uusinta digipedagogista tutkimustietoa. Hankkeessa huomioidaan muiden kehittämishankkeiden tulokset ja kansainväliset lääketieteen koulutuksen digipedagogiikan trendit, erityisesti digitaalisiin oppimisympäristöihin saumattomasti integroituvat oppimisratkaisut ja monipuolisesti oppimista tukevat digipedagogiset mallit sekä hyvät käytänteet.  MEDigi-hankkeessa luodut materiaalit, mallit ja vinkit auttavat alkuun digitalisaation hyödyntämisessä sekä innostavat kehittämään opetusta ja oppimista uusin ideoin. Digipedagoginen kehittäminen tukee hankkeen tuloksien käyttöönottoa ja varmistaa uuden opetushenkilöstön osaamista myös hankekauden päätyttyä.

 

Digipedagogiikan aakkoset

Digipedagogisen jaoston työskentelyn tavoitteena on kuvata digipedagoginen ydinaines lääketieteen koulutusaloilla ja tarjota digitaitoja kehittävää koulutusta opetushenkilöstölle. Digipedagogista perusosaamista, uusia kurssitoteutuksia sekä jo olemassa olevia materiaaleja voi kehittää digipedagogisen ydinaineksen mukaisesti kootun MEDigi digipedagogisia vinkkejä ja koulutusta –oppimateriaalin ja kurssin kalenterissa tarjolla olevien koulutusten kautta. Kurssi löytyy MEDigin hankesalkusta Digicampus.fi-sivustolta. Digipedagogiikan koulutuskalenterissa on tarjolla yliopistojen ja yhteishankkeiden tarjonnan lisäksi jaoksen toteuttamaa koulutusta MEDigi-hankkeessa määritetyn digipedagogisen ydinaineksen keskeisistä digiteemoista.

Digiympäristöt saa haltuun helpoiten kopioimalla DigiCampus -Moodlessa olevan MEDigi-kurssin teknisen rakenteen ja seuraamalla ydinaineksen mukaista digipedagogista käsikirjoitusta oman toteutuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Käsikirjoituksen tavoitteena on kuvata oppimisprosessi siten, että aineisto tukee opettajaa ensimmäisen verkkototeutuksen suunnittelussa, mutta antaa eväitä myös kokeneemmille kehittää edelleen olemassa olevia digitoteutuksiaan.

 

MEDigi-digipedagogiikan osaamismerkit

Osaamismerkkien avulla opettajat voivat saada ohjausta uutta soveltavaan kehitystyöhön ja tunnustuksen saavutetulle osaamiselleen DigiCompEdu-viitekehyksen mukaisesti. Osaamismerkit auttavat tunnistamaan missä oma osaaminen on nyt ja auttavat suunnittelemaan jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Osaamismerkkeihin linkitetyt materiaalit tarjoavat lisämahdollisuuksia kehittää digipedagogista osaamista vielä MEDigin digipedagogista koulutusta monipuolisemmin. Merkkeihin liittyvä osaamisen osoittaminen edellyttää aina konkreettista digipedagogista kehitystehtävää, joten merkit tukevat myös opitun siirtymistä välittömästi käytäntöön.

Osaamismerkit ovat osa MEDigi – hankkeessa tehtävää digipedagogisen osaamisen kehittämistä. Merkit ovat haettavissa lääketieteen koulutusalojen opetushenkilöstölle ja digipedagogisille kehittäjille MEDigi-hankkeen toiminta-aikana omassa tahdissa ja omien kehittämistarpeiden mukaisesti. MEDigi-digipedagogiset osaamismerkit on koottu omalle sivustolleen. Voit hakea vapaasti kaikkia sivuston merkkejä joustavasti omien aikataulujesi, lähtötasosi ja kiinnostuksesi mukaan. Haetuista merkeistä saat palautetta ja tarvittaessa ohjausta merkkihakemusten arvioijilta. Merkkihakemukset arvioi ja osaamisen kehittämisessä ohjaavat ja tukevat Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun digipedagogiikan asiantuntijakouluttajat.

Tästä pääset tutustumaan ja hakemaan osaamismerkkejä: https://sites.google.com/oamk.fi/medigi-osaamismerkit/

Osaamismerkkejä eniten saavuttaneelle MEDigi-toimijalle myönnetään kannustuspalkinto 9.10.2020 Syyswebinaarin yhteydessä. Hankkeen päätösseminaarissa myönnetään tunnustus hankkeen aikana eniten merkkejä suorittaneelle MEDigi-osaajalle.

Lisätietoja digipedagogisesta kehittämistä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta MEDigi-hankkeessa: Sanna Brauer, sanna.brauer@oulu.fi