Digipedagoginen osaaminen

MEDigi-työn yhtenä tavoitteena on tukea opetushenkilökunnan digitaitojen kehittymistä hyödyntämällä uusinta digipedagogista tutkimustietoa. Hyödynnämme aktiivisesti myös muiden kehittämishankkeiden tuloksia ja kansainvälisen lääketieteen koulutuksen digipedagogiikan trendejä, erityisesti digitaalisiin oppimisympäristöihin saumattomasti integroituvia oppimisratkaisuja ja monipuolisesti oppimista tukevat digipedagogisia malleja sekä hyviä käytänteitä. MEDigissä luodut materiaalit, mallit ja vinkit auttavat alkuun digitalisaation hyödyntämisessä sekä innostavat kehittämään opetusta ja oppimista kokonaan uusin ideoin. Ajankohtaiset koulutukset löydät tapahtumakalenterista. Digipedagoginen kehittäminen tukee opetushenkilöstön osaamista. Opetuksen hyviä käytänteitä jaetaan aktiivisesti muille opettajille kerran kuussa järjestettävissä kuukausi-infoissa sekä kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä MEDigi-webinaareilla. 

 

Digipedagogiikan aakkoset -oppimateriaali käytettävissä DigiCampusMoodlessa 

Digipedagogiikan aakkoset -oppimateriaali on edelleen käytettävissä MEDigin hankesalkusta Digicampus.fi-sivustolta (hae hakusanalla MEDigi hankesalkku). Tiedustele Tiinalta avainta/salasanaa (tiina.salmijarvi@oulu.fi). 

Digiympäristöt saa haltuun helpoiten kopioimalla DigiCampus -Moodlessa olevan MEDigi-kurssin teknisen rakenteen ja seuraamalla ydinaineksen mukaista digipedagogista käsikirjoitusta oman toteutuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Käsikirjoituksen tavoitteena on kuvata oppimisprosessi siten, että aineisto tukee opettajaa ensimmäisen verkkototeutuksen suunnittelussa, mutta antaa eväitä myös kokeneemmille kehittää edelleen olemassa olevia digitoteutuksiaan.

 

MEDigi-digipedagogiikan osaamismerkit 

Osaamismerkit olivat osa MEDigi-hankkeen digipedagogista osaamisen kehittämistä. Merkkejä suoritettiin MEDigi-hankkeessa omassa tahdissa ja omien kehittämistarpeiden mukaisesti. Haetuista merkeistä annettiin palautetta. Merkkihakemukset arvioivat, osaamisen kehittämistä ohjasivat ja tukivat Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun digipedagogiikan asiantuntijakouluttajat. Osaamismerkit eivät ole käytettävissä hankkeen päätyttyä. 

Osaamismerkkien avulla opettajat saivat hankkeen aikana ohjausta uutta soveltavaan kehitystyöhön ja tunnustuksen saavutetulle osaamiselleen DigiCompEdu-viitekehyksen mukaisesti. Osaamismerkit auttoivat tunnistamaan omaa osaamista ja auttoivat suunnittelemaan jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Osaamismerkkeihin linkitetyt materiaalit tarjosivat lisämahdollisuuden kehittää digipedagogista osaamista vielä MEDigin digipedagogista koulutusta monipuolisemmin. Merkkeihin liittyvä osaamisen osoittaminen edellytti aina konkreettista digipedagogista kehitystehtävää, joten merkit tukivat myös opitun siirtymistä välittömästi käytäntöön. 

Lisätietoja: Sanna Brauer, sanna.brauer@oulu.fi