eHealth -koulutus

Tulevilta ja nykyisiltä terveydenhuollon ammattilaisilta vaaditaan valmiuksia toimia digitaalisessa ympäristössä.

Potilastiedot ovat siirtyneet sähköiseen muotoon, etädiagnostiikka sekä etähoito yleistyvät ja tekoäly avustaa yhä useammin lääkäreitä ja hammaslääkäreitä. eHealth -koulutus tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille valmiuksia kohdata muuttuvan työympäristön digitaaliset vaatimukset.

Hankkeen aikana tuotettiin eHealth-jaoksessa valtakunnallisten opetusteemoja ydinainesanalyysi ja kartoitettiin eHealth-koulutuksen nykytila lääketieteellistä ja hammaslääketieteellistä koulutusta antavissa yliopistoissa. Tämän lisäksi luotiin Basic in eHealth-verkkokurssi, joka on mahdollista valita missä tahansa yliopistossa opiskelevan lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan. Tämä oli ensimmäinen valtakunnallinen ristiinopiskelukurssi. Jaoksessa toteutettiin myös ensimmäinen sähköisen potilaskertomuksen harjoitusympäristöpilotti.