Prosthetic dentistry and stomatognathic physiology

Information

Protetiikka ja purentafysiologia

Protetiikan ja purentafysiologian jaoksessa keskitytään kahden hammaslääketieteen keskeisen oppineen opetus- ja tenttimateriaalin tuottamiseen.  Oppiaineiden opetuksessa korostuu hampaiston ja purentatoiminnan kokonaistilanteen diagnostiikka, mikä muodostaa pohjan hammasproteettisen ja purentafysiologisen hoidon suunnittelulle ja toteutukselle. Proteettisen hoidon tavoitteena on purentatoiminnan kuntouttaminen hampaiston kokonaistilanteeseen parhaiten soveltuvia materiaaleja ja menetelmiä käyttäen.

MEDigi hankkeessa jaoksen keskeisenä tehtävänä valtakunnalliseen hammaslääkäreiden perusopetuksen käyttöön tarkoitettujen opetusvideoiden ja tenttimateriaalien kehittäminen ja tuottaminen. Videoiden valmistuksessa hyödynnetään koulutusyksiköissä jo olemassa olevaa valmista materiaalia. Osa hankkeessa tuotettavista videoista on jo pilotointivaiheessa.

MEDigi hankkeessa tuotettu materiaali yhtenäistää protetiikan ja purentafysiologian opetusta valtakunnallisesti. Digitaalisen materiaalin käyttö mahdollistaa etäopiskelun lisäämisen ja vapauttaa opettajaresursseja muuhun yliopistotyöhön.

Jaoksen toiminnasta lisätietoja antaa professori Timo Närhi, timnar@utu.fi

Releases

vastuuhenkilot