Mikä on MEDigi-hanke?

MEDigi-hankkeen tavoitteena oli valtakunnallinen lääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hankkeessa luotiin valtakunnallinen oppimisalusta sekä sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. Opetushenkilöille tarjottiin digipedagogista koulutusta ja luotiin digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstön digitaitojen varmistamiseksi. Hankkeessa lisättiin myös lääkärin ja hammaslääkärin sähköisiin työvälineisiin (eHealth) liittyvää osaamista.

Lää­ke­tie­teen ja ham­mas­lää­ke­tie­teen tie­to­va­ran­to

Oppiaineiden ydinainesanalyysit ja digimateriaalit

Digipedagoginen osaaminen

eHealth- koulutus

Tulevat tapahtumat

Hankkeen osatoteuttajat