Hankeorganisaatio

MEDigi-hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Koordinoijana Oulun yliopisto vastaa hankkeen etenemisestä yhdessä hankkeen osatoteuttajien Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa . 

Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata hankeen suunnittelua ja toteutusta kokonaisuutena. Johtoryhmä koordinoi ja linjaa hankkeessa tehtäviä ratkaisuja ja toimeenpanee niitä. Jaostot toimivat lääketieteen alojen sisällön asiantuntijoina, jotka määrittelevät edustamansa lääketieteen alan osaamisen ja tuottavat sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia hankkeessa. Digiryhmä toimii teknologian asiantuntijana, jonka tehtävänä on vastata teknologian ratkaisuista hankkeessa.

Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä seuraavien alan tieteellisten järjestöjen kanssa: Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Hammaslääkäriseura Apollonian, Suomen Medisiinariliiton, Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) ja Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain liiton (SHOL).

Hankeorganisaatio:

• Koordinointi

• Ohjausryhmä

• Johtoryhmä

• Digiryhmä

• Oppiainekohtaiset jaostot

• Hankeyhteistyö