Digiryhmä

MEDigi-hankkeen digiryhmän tehtävänä on vastata hankkeen teknisistä ratkaisuista ja toteutuksesta mm. verkkopalvelun, oppimisalustan sekä sähköisen oppi-, tentti- ja arviointimateriaalin osalta. Lisäksi digiryhmän tavoitteena on luoda digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstölle.  

 

Digiryhmän tehtäviä ovat: 

• laatia selvitys sähköisestä verkkopalvelusta (oppimisympäristöstä)

• toimia verkkopalvelun (oppimisalustaan) liittyvän selvitystyön asiantuntijana 

• toimia yhteistyössä yliopistojen oppimisalustojen kehittäjien ja valtakunnallisten toimijoiden sekä muiden digipedagogiikkaa ja virtuaaliteknologiaa hyödyntävien hankkeiden kanssa 

• opastaa johtoryhmää ja jaostoja sähköisten oppi-, tentti- ja arviointimateriaalien teknisen toteutuksen suunnittelussa 

• valmistella/tehdä tarvittavia hankintoja 

• vastata digitaalisten ja eHealth- valmiuksien parantamisesta järjestämällä digipedagogista koulutusta lääketieteen alojen opetushenkilöstölle 

• luoda digipedagoginen jatkuvan oppimisen koulutusmalli ja digiosaamismerkkijärjestelmä opetushenkilöstölle. 

 

Digiryhmän puheenjohtajana toimii Olli-Pekka Lappalainen Oulun yliopistosta.