Johtoryhmä

Johtoryhmä muodostaa lääketieteellisten tiedekuntien yhteistyöverkoston, johon on nimetty jokaisesta yliopistosta yksi lääketieteen ja yksi hammaslääketieteen edustaja. Johtoryhmään kuuluu edustaja Suomalaisesta Lääkäriseura Duodecimista, Hammaslääkäriseura Apolloniasta, Nuorten Lääkärien Yhdistyksestä (NLY), Suomen Medisiinariliitosta (SML ry) ja Suomen hammaslääketieteen opiskelijain liitosta (SHOL ry). Johtoryhmän kokouksiin voidaan tarkoituksenmukaisesti kutsua asiantuntijoita.

 

Johtoryhmän tehtävänä on:

• päättää hankkeessa tehtävistä ratkaisuista ja toimeenpanna niitä

• edistää hankkeen etenemistä tiedottamalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla toimenpiteitä

• tehdä tiivistä yhteistyötä ohjausryhmän, hankevastaavien, jaostojen ja hankkeen digiryhmän sekä muiden kärkihankkeiden kanssa

• ohjeistaa, seurata ja ohjata jaostojen toimintaa

• osallistua raportointiin

• tiedottaa hankkeen etenemisestä, tuotoksista ja tuloksista.

 

Johtoryhmän kokoonpano:

Hankejohtaja Jarmo Reponen, pj, Oulun yliopisto

Hankekoordinaattori Anna Levy, siht, Oulun yliopisto

Jussi Merenmies, Helsingin yliopisto

Leo Tjäderhane, Helsingin yliopisto

Anitta Mahonen, Itä-Suomen yliopisto

Jarmo Jääskeläinen, Itä-Suomen yliopisto

Päivi Mäntylä, Itä-Suomen yliopisto

Petri Kulmala, Oulun yliopisto

Raija Lähdesmäki, Oulun yliopisto

Juhani Jääskeläinen, Tampereen yliopisto

Eriika Savontaus, Turun yliopisto

Jaana Rautava, Turun yliopisto

Juha Pekka Turunen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (ei äänivaltaa)

Vesa Pohjola, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia (ei äänivaltaa)

Henni Hiltunen, NLY

Samuli Kankare, SML

Ville Liu, SHOL ry

 

Johtoryhmä kokoontuu noin 6 kertaa lukuvuodessa.