Koordinointi

Hankkeen koordinoinnista ja sen etenemisestä vastaa Oulun yliopisto, mutta hankkeen toimenpiteet toteutetaan aina valtakunnallisena verkostona. Koordinointitehtävät MEDigi-hankkeessa ovat:

• koordinoida ja ohjata hanketta tavoitteiden mukaisesti

• organisoida yhteistyötä toimijoiden välillä

• vastata raportoinnista

• vastata tiedottamisesta

 

MEDigi -hanketta johtaa dekaani Anne Remes, hankepäällikkönä toimii Jarmo Reponen ja hankekoordinaattorina Anna Levy Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. 

Koordinoinnin tukena jokaisessa yliopistossa on hankevastaava, jonka keskeisin tehtävä on käytännön toimenpiteiden koordinointi edustamassaan tiedekunnassa.

 

Hankevastaavien keskeisimmät tehtävät ovat:

• hankkeesta tiedottaminen omassa yliopistossa ja sen vaikutusalueella

• jaostojen toiminnan käynnistäminen, koordinointi ja seuranta

• raportoitavan aineiston kokoaminen yliopistossa

• kyselyjen, koulutuksien ja seminaarien toteuttaminen yhteistyössä koordinoivan yliopiston kanssa. 

 

Yliopistojen hankevastaavat:

Johanna Louhimo ja Johanna Brandt, Helsingin yliopisto

Anna Koivisto ja Minna Rusanen, Itä-Suomen yliopisto

Anna Levy, Oulun yliopisto

Matti Nissilä, Tampereen yliopisto

Laura Kuusalo, Turun yliopisto