Koordinointi

Hankkeen koordinoinnista ja sen etenemisestä vastasi Oulun yliopisto, mutta hankkeen toimenpiteet toteutetaan aina valtakunnallisena verkostona. Koordinointitehtävät MEDigi-hankkeen aikana olivat:

• koordinoida ja ohjata hanketta tavoitteiden mukaisesti

• organisoida yhteistyötä toimijoiden välillä

• vastata raportoinnista

• vastata tiedottamisesta

 

MEDigi -hanketta (2018 - 2021) johti dekaani Anne Remes, hankepäällikkönä toimi Jarmo Reponen ja hankekoordinaattorina Anna Levy Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. Hankkeen päättymisen jälkeen yliopistojen yhteisenä koordinaattorina toimii Tiina Salmijärvi 1.2.2022 alkaen.  

Koordinaattori tukee jokaisessa yliopistossa olevaa vastuuhenkilöä, jonka keskeisin tehtävä on käytännön toimenpiteiden koordinointi edustamassaan tiedekunnassa.

 

Yliopiston hankevastaavan/vastuuhenkilön keskeisimmät tehtävät ovat:

• Hankkeesta tiedottaminen/hankkeen jälkeen tuloksista tiedottaminen omassa yliopistossa ja sen vaikutusalueella.

• Hankkeen aikana jaostojen toiminnan käynnistäminen, koordinointi ja seuranta.

• Hankkeen aikana raportoitavan aineiston kokoaminen yliopistossa.

• Hankkeen aikana kyselyjen, koulutuksien ja seminaarien toteuttaminen yhteistyössä koordinoivan yliopiston kanssa. 

 

Yliopistojen hankevastaavat (2018 - 2021):

Johanna Louhimo ja Johanna Brandt, Helsingin yliopisto

Anna Koivisto ja Minna Rusanen, Itä-Suomen yliopisto

Anna Levy, Oulun yliopisto

Matti Nissilä, Tampereen yliopisto

Laura Kuusalo, Turun yliopisto

 

Yliopistojen vastuuhenkilöt (2022 lähtien):

Johanna Louhimo ja Johanna Brandt, Helsingin yliopisto

Anna Koivisto ja Minna Rusanen, Itä-Suomen yliopisto

Tiina Salmijärvi, Oulun yliopisto

Matti Nissilä, Tampereen yliopisto

Laura Kuusalo, Turun yliopisto