Ohjausryhmä

Hankkeen etenemisestä vastaa ohjausryhmä, joka on muodostettu lääketieteellisten tiedekuntien dekaaneista / koulutusdekaaneista. Ohjausryhmä voi täydentää itseään ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

 

MEDigi-hankkeen ohjausryhmän tehtäviä ovat:

• Ohjata ja seurata hankkeen suunnittelua ja toteutusta kokonaisuutena terveydenhuollon lainsäädännön ja työelämän tarpeiden näkökulmasta

• Tehdä tiivistä yhteistyötä OKM:n hanketoimijoiden kanssa

• Tehdä tarvittaessa päätöksiä resurssien uudelleen kohdentamisesta

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään 2 x vuodessa (tarvittaessa useammin), ja sen koollekutsujana ja esittelijänä toimii koordinoiva taho (hankejohtaja/hankekoordinaattori). 

 

Ohjausryhmän kokoonpano:

puheenjohtaja Anne Remes, Oulun yliopisto

sihteeri Anna Levy, hankekoordinaattori, Oulun yliopisto (ei äänivaltaa)

Tiina Paunio, Helsingin yliopisto

Veli-Matti Kosma, Itä-Suomen yliopisto

Seppo Nikkari, Tampereen yliopisto

Pekka Hänninen, Turun yliopisto

Jarmo Reponen, hankejohtaja, Oulun yliopisto (ei äänivaltaa)