Lääketieteen ja hammaslääketieteen tietovaranto

Lääketieteen ja hammaslääketieteen kansallinen tietovaranto on  `digiopetusmateriaalikirjasto´. Kirjaudu tästä: https://testportal.medigi.csc.fi/
 

Tietovarantoon kirjaudutaan sisään erilillisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnuksen ja salasanan saadaksesi lähetä sähköpostia Tiina Salmijärvelle (tiina.salmijarvi@oulu.fi). 

Mikäli olet unohtanut aiemman käyttäjätunnuksesi/salasanasi tätä koskeva viesti on tullut sähköpostitse Anna Levyltä (anna.levy@oulu.fi) tai Jouko Oraviidalta (jouko.oraviita@oulu.fi). Jos et löydä niitä, laita viestiä Tiina Salmijärvelle (tiina.salmijarvi@oulu.fi).

HUOM! Käyttäjätunnuksia jaetaan vain lääketieteen tai hammaslääketieteen opetushenkilöstölle. 

Tietovarantoon materiaalin tekijä voi tallentaa tekemiään tai työryhmässä tehtyjä digitaalisia oppimateriaaleja, jotka haluaa jakaa muille opetusta toteuttaville opettajille.  Tietovarannossa olevaa materiaalia voi myös vapaasti käyttää osana omaa opetusta, sillä jokainen materiaalinsa tietovarantoon tallentanut, on antanut verkko-opetusmateriaalilleen käyttöoikeuden lääketieteen perusopetuksen käyttöön koko Suomessa.

Tietovarannossa oppimateriaali näkyy vain kirjautuneille käyttäjille eli lääketieteen ja hammaslääketieteen opettajille (rajatulle kohderyhmälle). Tietovarannosta materiaalin voi liittää opiskelijoille esim. Moodleen. Tällä hetkellä (syyskuu 2023) materiaaleja on tarjolla yli 160 kappaletta ja rekisteröityneitä käyttäjiä on noin 400 Oulun, Itä-Suomen, Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistoista sekä yliopistosairaaloista. 

Tietovarannon kehittämistyö ja pilotointi aloitettiin MEDigi-hankkeessa syksyllä 2020. Tietovarantoa kehitetään koko ajan yhteistyössä CSC:n kanssa. CSC on palveluntarjoaja.

Tutustu myös tietovaranto-posteriin, joka julkaistiin ja esiteltiin PEDA-FORUM-päivillä 7.-8.6.2023 Tampereella. Kts. helpommin luettavassa pdf-tiedostomuodossa. 

Tietovarannon kehittämistyössä on hyödynnetty avointen oppimateriaalien kirjaston kehittämistyötä, kts. www.aoe.fi