Lomakkeet

Tälle sivulle on koottu lomakkeita ja ohjeita liittyen lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksen kansalliseen toteutukseen.

 

Potilastilanteessa materiaalin tallentaminen opetuskäyttötarkoitukseen: Jos potilas ei ole tunnistettavissa ja/tai oppimateriaali pystytään tuottamaan tunnisteettomaksi (henkilöä ei voida tunnistaa), on mahdollista tuottaa oppimateriaalia yliopiston ja hyvinvointialueen (aiemmin sairaanhoitopiirin) kanssa tehdyn sopimuksen perusteella (tietolupa opetusaineistojen valmistamiseksi ja käyttämiseksi) sekä MEDigin Findatan saadun yhteisen tietoluvan perusteella (PÄÄTÖS Dnro THL/3379/14.02/2020), joka yhdistää paikalliset tietoluvat siten, että tuotettua oppimateriaalia on mahdollista käyttää kansallisessa opetuskäytössä. Tällöin potilaalta ei tarvita erillistä lupaa/suostumusta, vaan se perustuu toisiolain mukaiseen tiedon toisiokäyttöön. Kts. toisiolaki

Potilastilanteessa: Jos halutaan tallentaa tietoja opetuskäyttöä varten, josta potilas on tunnistettavissa, tulee käyttää ko. yksikön (esimerkiksi hyvinvointialueen) suostumuslomaketta ja tallentaa lomake ko. toimintayksikön ohjeistusta noudattaen. Lomaketta ei siirretä yliopistoihin. 

Kun tietoja kerätään oppimateriaalin valmistamiseen ei-potilassuhteisessa tilanteessa (esimerkiksi näytelty tilanne): 

 

Tietosuojaseloste (liittyen MEDigi-koulutuksiin)

Tietosuojaseloste (liittyen MEDigi-uutiskirjeisiin)

Tietosuojaseloste (liittyen sähköisen oppimateriaalin tietovarantoon)