Lomakkeet

Tälle sivulle on koottu lomakkeita ja ohjeita liittyen lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksen kansalliseen toteutukseen.

 

Potilastilanteessa materiaalin tallentaminen opetuskäyttötarkoitukseen: Jos potilas ei ole tunnistettavissa ja/tai oppimateriaali pystytään tuottamaan tunnisteettomaksi (henkilöä ei voida tunnistaa), on mahdollista tuottaa oppimateriaalia MEDigin Findatan saadun yhteisen tietoluvan perusteella (PÄÄTÖS Dnro THL/3379/14.02/2020). Tällöin potilaalta ei tarvita erillistä lupaa/suostumusta, vaan se perustuu toisiolain mukaiseen tiedon toisiokäyttöön. Kts. toisiolaki

Potilastilanteessa: Jos halutaan tallentaa tietoja opetuskäyttöä varten, josta potilas on tunnistettavissa, tulee käyttää ko. yksikön (esimerkiksi sairaanhoitopiiri) suostumuslomaketta ja tallentaa lomake ko. yksikön ohjeistusta noudattaen. Lomaketta ei siirretä yliopistoihin. 

Kun tietoja kerätään oppimateriaalin valmistamiseen ei-potilassuhteisessa tilanteessa: 

 

Tietosuojaseloste (liittyen MEDigi-koulutuksiin)

Tietosuojaseloste (liittyen MEDigi-uutiskirjeisiin)