Oppiaineiden ydinainesanalyysit ja digimateriaalit

Ydinainesanalyysit

Digimateriaalit

Virtuaaliset oppimisympäristöt

Prekliiniset aineet

Diagnostiset alat (radiologia, patologia, mikrobiologia, kliininen kemia)

Genomilääketiede

Onkologia

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (ml ortopedia & traumatologia, fysiatria, liikuntalääketiede)

Pehmytkudoskirurgia

Anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito

Lastentaudit

Sisätaudit

Naistentaudit

Perinnöllisyyslääketiede

Neurologian alat (neurologia ja neurokirurgia)

Psykiatria

Aistinelinsairaudet (ihotaudit, KNK ja silmätaudit)

Suuradiologia

Perusterveydenhuolto

Kansanterveys (terveyshuolto, kansanterveystiede)

Suun terveydenhuolto

Protetiikka ja purentafysiologia

Ortodontia

Kariologia, endodontia ja pedodontia

Parodontologia

Suugeriatria

Kirurgiset sairaudet (suu- ja leukakirurgia)

Suupatologia

Palliatiivinen lääketiede

Tenttikäytännöt ja karttuvan tiedon arvioiminen