Aistinelinsairaudet (ihotaudit, KNK ja silmätaudit)

Tietoa

Aistinelinsairaudet

Aistinelinsairauksien jaostoon kuuluvat korva-nenä- ja kurkkutautien lisäksi iho- ja silmätaudit.

Arvioiden mukaan korva-, nenä- ja kurkkutaudit edustavat aikuisilla neljäsosaa ja lapsilla jopa puolta perusterveydenhuollon potilaskäynneistä.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien opetuksen tavoitteena on, että lääketieteen lisensiaatti osaa valmistuessaan haastatella ja tutkia KNK-potilaan tarkoituksenmukaisesti, hallitsee erotusdiagnostiset vaihtoehdot ja pystyy arvioimaan tarvittavien tutkimusten ja hoitojen kiireellisyyden. Hän tuntee sovitut hoitoketjut, on selvillä KNK-sairauksien vaikutuksista potilaan toimintakykyyn ja selviytymiseen työelämässä ja kotona sekä tietää KNK-sairauksien kuntoutuksen periaatteet.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien jaosto laatii keskeisiin osaamistavoitteisiin perustuvaa opetus- ja arviointimateriaalia valtakunnalliseen käyttöön. Kokoamme yhteen myös jo olemassa olevaa verkko-opetusmateriaalia. Jaoston tavoitteena on luoda tietokantaan virtuaalisia potilastapauksia, joita voidaan käyttää pienryhmäopetuksen, demonstraatioiden ja itsenäisen opiskelun tukena. Lisäksi kokoamme tenttikysymyspankin helpottamaan tenttien laatimista ja yhdenmukaistamaan oppimisen arviointia.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antaa jaoston vetäjä Petra Pietarinen, petra.pietarinen@helsinki.fi

 

Sivua päivitetään ihotautien ja silmätautien osalta.

 

 

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt