Anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito

Tietoa

Anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito

Anestesiologian ja tehohoidon oppiaineen ydinainesta ovat peruselintoimintojen tilan arviointi ja ensihoito, mukaan lukien elottomuuden tunnistaminen ja elvytystaidot. Kurssilla opitaan akuutin kriittisen sairauden tunnistaminen, hoidon aloitus ja jatkohoitoon ohjaaminen. Ydinainekseen kuuluvat myös nestehoidon ja kivunhoidon periaatteet.

MEDigi-hankkeen Anestesiologian ja tehohoidon jaosto on laatinut oppiaineen ydinainesanalyysin, jonka tavoitteena on varmistaa alan keskeisimpien tietojen ja taitojen osalta riittävä ja yhteneväinen opetussisältö kaikissa yliopistoissa. Jaosto laatii oppimisen tueksi videoluentoja ja interaktiivisia verkkokursseja. Lisäksi tavoitteena on laatia yhteiseen tietokantaan paketti kysymyksiä, joita voidaan käyttää eri aiheiden ryhmä- ja seminaariopetuksia edeltävissä sähköisissä alkutenteissä.

Lisätietoja Anestesiologian ja tehohoidon jaoston työstä antaa professori Matti Reinikainen Itä-Suomen yliopistosta, sähköposti matti.reinikainen@kuh.fi

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt