Digimateriaalit

Tietoa

Digimateriaalit löytyvät tietovarannosta!

Jaoksissa tuotetut digimateriaalit löytyvät hallitun pääsyn tietovarannosta lääketieteen ja hammaslääketieteen opetushenkilökunnalle. Lisäksi hankkeessa tuotettua digimateriaalia on tallennettu DigicampusMoodleen. 

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt