Genomilääketiede

Tietoa

Genomilääketiede

Genomilääketieteen jaostossa on tehty Lääketieteellisen genetiikan (ja genomiikan) oppiaineeseen kansallisesti yhtenäinen ja kansainväliseen käytäntöön perustuva päivitetty ydinainesanalyysi. Tämän prekliinisen oppiaineen suoritettujen opintojen jälkeen opiskelijalla on riittävät perustiedot Lääketieteellisestä genetiikasta ja genomiikasta ajatellen klinikkavaiheen opintoja. Genomitiedon merkitys kliinisessä potilastyössä on huomattavassa kasvussa eri erikoisaloilla, ja siksi on tärkeää, että perustiedot opitaan hyvin.

Oppiaineen opintojen jälkeen opiskelija tietää genomin rakenteen, geenien ilmentymisen tapahtumat, geneettisen vaihtelun ja epigeneettiset geenisäätelyjärjestelmät. Oppiaineessa käydään läpi kromosomi- ja geenimuutosten laboratoriodiagnostiikan perusteet sekä genomisen lääketieteen menetelmien soveltamisen tautien diagnostiikassa. Perinnöllisten tautien periytymistavat, monitekijäinen kansantautien periytyminen ja syöpägenetiikan perusteet sekä suomalainen tautiperintö -käsite opitaan. Etiikkaa ja lainsäädäntöä käsitellään lääketieteellisen genetiikan kannalta.

Jaostossa suunnitellaan pedagogista peliä, ensimmäisenä kromosomimuutoksien syvälliseen oppimiseen tarkoitettua ”Kromosomipeliä”. Pelillistämisen avulla opiskelija pääsee konkreettisesti kokeilemaan erilaisia geneettisiä muutoksia ja tutkimaan niiden vaikutuksia ilmiasuun. Samoja pelejä voi käyttää myös kertauksena klinikkavaiheessa. Kussakin pelissä lähestytään käsiteltävää asiaa useista eri näkökulmista, ja sitä voi pelata yksin tai ryhmissä ja opiskelija voi halutessaan kerätä tietoja omasta edistymisestään. Lisäksi tuotetaan videoluentoja geeniterapiaan liittyvistä aiheista lääketieteellisen genetiikan näkökulmasta. Videoluennot toteuttaa geeniterapian asiantuntija, joka kertoo uusimman tiedon nopeasti kehittyvästä alasta.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antaa pj. Minna Kankuri-Tammilehto, mikanku@utu.fi

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt