Kariologia, endodontia ja pedodontia

Tietoa

Kariologia, endodontia ja pedodontia

Kariologian, endodontian ja pedodontian perusopetuksen keskeisenä tavoitteena on kouluttaa hammaslääketieteen lisensiaatteja, jotka kykenevät diagnosoimaan ja hoitamaan asianmukaisilla materiaaleilla ja menetelmillä hampaiston kovakudos- ja infektiosairauksia unohtamatta näitä sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa. Tämän perustana on oikeiden tutkimusmenetelmien hallitseminen ja hyvät vuorovaikutustaidot potilaan kanssa sekä potilaan terveydentilan ja iän asettamien vaatimusten huomioiminen hoitopäätöksissä ja hoitotoimenpiteissä. 

Kariologian, endodontian ja pedodontian jaosto tuottaa opetusvideoita keskeisten hoitotoimenpiteiden suorittamisesta sekä sellaisista toimenpiteistä, joita simulaatioharjoituksissa pystytään toteuttamaan rajallisesti tai ei ollenkaan. Näitä videoita on opiskelijoiden tarkoitus käyttää itseopiskeluun ennen simulaatioharjoituksiin osallistumista tai opitun asian kertaamiseen ennen kliinistä potilastyötä. Jaosto tuottaa myös lyhyitä videoluentoja ja kirjallisia koosteita aiheista, joista on puuttunut valtakunnallisesti yhtenäistä opetusmateriaalia. Tuotettu materiaali palvelee myös kliinisen hoitoharjoittelun opetuksen yhtenäistämisessä. Jaosto tuottaa yhteiskäyttöön potilastapauksia, joita opiskelijat voivat käyttää kliinisten valmiuksien harjoittelemiseen ja oppimisen syventämiseen. Jaosto kokoaa myös valtakunnallista kysymyspankkia, jonne tuotetaan yhteisesti (best of five-four - tyyppisiä) kysymyksiä.

Opetusmateriaalin digitalisointi mahdollistaa oppimateriaalin yhtenäistämisen ja yhteinen alusta helpottaa materiaalin valtakunnallista käyttöä. Digitalisaatio on nykypäivän opiskelijoiden taholta toivottu suuntaus ja verkko-opetus mahdollistaa oman opiskelun aikatauluttamisen.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antaa Anja Kotiranta, e-mail anja.kotiranta@helsinki.fi

 

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt