Neurologian alat (neurologia ja neurokirurgia)

Tietoa

Neurologia

Neurologian opetuksen tavoitteena on, että valmistuessaan lääketieteen lisensiaatti osaa tutkia neurologisen potilaan tarkoituksenmukaisesti, suorittaa neurologisten oireiden alustavan erotusdiagnostiikan ja arvioida mahdollisesti tarvittavien jatkotutkimuksien sekä hoidon kiireellisyyden. Hän tuntee toimialueellaan sovitut neurologisten sairauksien ja tilojen hoitoketjut sekä tietää perusterveydenhuollon tehtävät neurologisten sairauksien diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän on selvillä neurologisten sairauksien ennusteesta ja vaikutuksista potilaan työ- ja toimintakykyyn sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen selviytymiseen ja on myös perehtynyt neurologisiin sairauksiin liittyviin eettisiin kysymyksiin.

 Neurologian jaosto laatii valtakunnallisen sähköisen alkutentin, joka opiskelijan tulee suorittaa tullessaan neurologian kurssille. Tentin läpäisy varmistaa, että kurssin alussa opiskelijalla on riittävät perustiedot neurologiasta ja tukee opiskelijan valmiuksia opiskella kurssilla. Kurssin aikana hyödynnämme opetuksessa videoluentoja, jotka opiskelija voi katsoa ja kuunnella omalla ajallaan, mahdollistaen tehokkaan itseopiskelun ja valmistautumisen lähiopetuksen aiheeseen ennakkoon sekä myös kertaamisen. Lisäksi laadimme Moodleen sähköisiä etukäteiskysymyksiä eri opetusaiheista. Opetusaiheeseen perehtyminen etukäteen esim. katsomalla videoluennot ja sitten vastaamalla sähköisiin kysymyksiin luennon aiheista parantaa oppimista ja auttaa opiskelijaa hahmottamaan keskeiset perusasiat ennen lähiopetusta. Pienryhmäopetuksessa on sitten mahdollista keskittyä paremmin tietojen syventämiseen, kun perusasiat ovat hallussa.  Tuotetun digitaalisen opetusmateriaalin käyttö tulee olemaan valtakunnallisesti aktiivista ja oleellinen osa neurologian opetusta. Sitä myös päivitetään säännöllisesti. Tuotettu materiaali tukee oppimista sekä pyrkimystä yhtenäistää lääketieteen opetusta.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antaa professori Anne Koivisto (anne.koivisto@kuh.fi) ja Minna Rusanen (minna.rusanen@kuh.fi).

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt