Palliatiivinen lääketiede

Tietoa

Palliatiivinen lääketiede

Palliatiivisen lääketieteen jaosto koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman EduPal -hankkeen (https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi) lääketieteen vastuuryhmästä. Jaos on laatinut valtakunnallisen suosituksen palliatiivisen lääketieteen opetussuunnitelmasta lääketieteen perusopetuksessa (https://trepo.tuni.fi/handle/10024/119575). Opetussuunnitelman sisältö pohjautuu eurooppalaisiin suosituksiin ja EduPal-hankkeen selvitystöihin. Hankkeen tutkimuksessa 98 % vuonna 2019 valmistuvan lääketieteen kandidaateista piti palliatiivisen lääketieteen opetusta hyödyllisenä. Eniten lisäopetusta toivottiin hoitolinjauksista ja psykososiaalisista seikoista (Painossa, Lääkärilehti).

Palliatiivisen lääketieteen opetuksen tavoitteena on varmistaa valmistuvien lääketieteen lisensiaattien palliatiivisen hoidon tietojen, taitojen, asenteiden ja etiikan omaksuminen. Opetussuunnitelmasuosituksen laajuus on kolme opintopistettä ja se kattaa palliatiivisen lääketieteen keskeiset osa-alueet:

Palliatiivisen hoidon perusteet (9 t), Kipu (18 t), Muut oireet (19 t), Psykososiaalinen tuki ja eksistentiaaliset näkökulmat (10 t), Vuorovaikutus (10 t), Etiikka (4 t), Tiimityö ja itsereflektio (3 t) ja Saattohoito (8 t).

Palliatiivisen lääketieteen jaos on tuottanut opetussuunnitelman tueksi runsaasti digitaalista opetusmateriaalia. Esimerkiksi videoluentoja on tuotettu Suomen parhaiden asiantuntijoiden toimesta yli 50 kpl ja vuorovaikutuskoulutuksen tueksi näyteltyjä potilastapauksia. Nämä mahdollistavat opetuksen toteuttamisen osittain digitaalisesti, sillä opetussuunnitelmasuosituksessa vain puolet tunneista on kontaktiopetusta. Materiaali yhdenmukaistaa palliatiivisen lääketieteen opetusta valtakunnallisesti ja ulottaa parhaiden asiantuntijoiden jakaman tiedon kaikkien opiskelijoiden saataville. Digitaalista opetusmateriaalia on pilotoitu etäopetuksen yhteydessä keväällä 2020 ja tätä jatketaan lukuvuonna 2020-2021.

Lisätietoja jatkotyöstä antaa:

Juho Lehto

LT, Palliatiivisen lääketieteen professori

Palliatiivinen lääketiede, Tampereen Yliopisto

Projektikoordinaattori (Lääketieteen koulutus)

EduPal- Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen

www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi

Tel. +358-50-4090974

juho.lehto@tuni.fi

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt