Parodontologia

Tietoa

Parodontologia

Parodontologian oppiaineen laajasta ydinaineksesta lähdemme liikkeelle diagnostiikasta (keskeiset diagnostiset menetelmät sekä parodontaalisairauksien uusi luokittelu).

Valmistamme lyhyitä opetusvideoklippejä, joita käytetään simula- ja luento-opetuksen tukena. Muuta työn alla olevaa: virtuaaliset potilastapaukset, Suomessa käytössä olevien potilastietojärjestelmien vertailu sekä kysymyssarjat tenttipankkiin. Lisäksi valmistamme materiaalia potilaan omahoidon opastukseen ja siihen sitouttamiseen.

Ensisijaisena tavoitteena on elävöittää opetusta, aktivoida opiskelijoiden oppimista lähiopetuksessa ja antaa tukea itseopiskeluun.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antavat prof. Eija Könönen, eija.kononen@utu.fi ja yo-lehtori Mervi Gursoy, mervi.gursoy@utu.fi  

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt