Perusterveydenhuolto

Tietoa

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon jaosto koostuu yleislääketieteen ja työterveyshuollon jaostoista.

Yleislääketieteen perusopetuksen keskeisiä tavoitteita ovat vuorovaikutustaitojen kehittäminen, terveyden edistämisen keinojen opiskelu, kliinisen osaamisen soveltaminen perusterveydenhuollon toimintaympäristössä sekä oman ammattitaidon kehittyminen.  

Yleislääketieteen jaoston tuottama verkko-oppimateriaali pyrkii havainnollistamaan yleislääketieteen opetuksen keskeisiä aiheita esimerkiksi potilastapausten ja lyhyiden opetusvideoiden avulla. Nämä toimivat osana sulautettua oppimista luentojen, ryhmätöiden ja kliinisen harjoittelun lisänä.

Työterveyshuollon perusopetuksen kokonaisuus voidaan jakaa kolmeen pääaiheeseen:

1. Työn huomioon ottaminen sairauksien diagnostiikassa

2. Työkyvyn arviointi ja tukeminen lääkärin työssä

3. Työterveyshuollon palvelujärjestelmän toimintaperiaatteet ja työterveysyhteistyö.

Työterveyshuollon jaoston tavoitteena on koota perusopetusta varten työterveyshuollon perusprosessien, mm. työpaikkaselvityksen, työterveys- ja työsuojeluyhteistyön sekä terveystarkastusten, opettamiseen sopivaa verkko-opetusmateriaalia. Materiaalia voidaan hyödyntää lähiopetuksen lisänä sekä havainnollistamaan työterveyshuollon toimintaa esimerkiksi työpaikkaselvitysvideoiden avulla.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antaa Matti Nissilä, matti.nissila@tuni.fi

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt