Prekliiniset aineet

Tietoa

Prekliiniset aineet

Prekliininen jaos koostuu anatomian ja solubiologian, biokemian ja molekyylibiologian, fysiologian sekä farmakologian ja kliinisen farmakologian alajaostoista.

Anatomian opetuksen tavoitteena on, että tulevilla lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on riittävät tiedot ihmisen makroskooppisesta rakenteesta, elinjärjestelmien kehityksestä sekä tärkeimmistä solutason säätelyjärjestelmistä. Fysiologian opinnot tarjoavat perustiedot elimistön toiminnasta ja lääketieteellisen biokemian ja molekyylilääketieteen opinnot elimistön aineenvaihdunnasta ja elintoiminnoista dynaamisena biokemiallisena tasapainotilana. Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet ymmärtää sairauksien patofysiologiaa ja sairauksia molekyylien toiminnan häiriötiloina. Farmakologian opiskelussa ydinainesta on lääkkeiden vaikutusmekanismit, vaikutukset, haitat, farmakokineettiset ominaisuudet ja käyttöaiheet. Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon opetuksen tavoitteena on rationaalisen lääkevalinnan ja yksilöllisen lääkehoidon periaatteiden hallitseminen kliinisessä työssä.

Kaikissa alajaostoissa jaetaan jo olemassa olevia opetusmateriaaleja ja kootaan yhteisesti kaikkia hyödyttävät tenttitehtävä- ja tapauspankit sekä kerätään ja tuotetaan audiovisuaalista opetusmateriaalia yhteiseen käyttöön. Anatomian alajaosto luo valtakunnallisen virtuaalimikroskopiakokoelman Aiforiaan. Kokoelmaan kerätään histologian, patologian ja osin myös hampaan perusopetuksessa käytettävät näytteet. Lisäksi päivitetään solunetti.fi -sivustoa, jolle laaditaan mm. interaktiivisia tehtäviä itseopiskelun tueksi. Kliinisen farmakologian alajaosto ottaa käyttöön sähköisen reseptinkirjoituksen harjoitteluohjelman osana MedEdun virtuaalipotilastapaus –ohjelmaa.

Lisätietoja oppiaineiden jaostotyöstä antavat:

Anatomia ja solubiologia: yliopisto-opettaja Niina Loponen, niina.loponen@utu.fi

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede: yliopisto-opettaja Anne Jokilammi, anne.jokilammi@utu.fi

Fysiologia: yliopistonlehtori Helena Virtanen, helena.virtanen@utu.fi

Farmakologia ja kliininen farmakologia: apulaisprofessori Eriika Savontaus, eriika.savontaus@utu.fi

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt