Psykiatria

Tietoa

Psykiatria

Psykiatrian opetuksen tavoitteina on, että lääketieteen lisensiaatti osaa tutkia psykiatrisen potilaan tarkoituksenmukaisesti, suorittaa psykiatristen oireiden perusteella alustavan erotusdiagnostiikan, ja arvioida hoidon kiireellisyyden sekä porrastuksen. Hän osaa aloittaa tavallisimpien psykiatristen häiriöiden lääkkeellisen ja lääkkeettömän hoidon. Hän ymmärtää psykiatristen häiriöiden biopsykososiaalisen mallin, on selvillä psykiatristen häiriöiden suhteesta muihin sairauksiin, sekä niiden ennusteista ja vaikutuksista potilaan toimintakykyyn. Hän on myös perehtynyt psykiatrisiin häiriöihin liittyviin eettisiin ja juridisiin kysymyksiin.

Psykiatrian jaosto laatii sekä opetus- että arviointimateriaalia valtakunnalliseen käyttöön. Teemme mm. podcastejä ja lyhyitä videoita psykiatrian kurssin keskeisistä aiheista. Keräämme linkkilistaa aihepiireittäin; tämä mahdollistaa jo valmiina ja vapaassa jaossa olevien sähköisten materiaalien hyödyntämisen, ja linkkilistaan liittyy ehdotuksia tehtäviksi näiden materiaalien pohjalta. Keräämme monivalintakysymyspankin sähköistä tenttimistä varten. Videot ja podcastit luentojen aiheista vahvistavat oppimista sekä auttavat opiskelijaa hahmottamaan keskeiset asiat jo ennen lähiopetusta. Linkkilista tehtävineen monipuolistaa etä- ja ryhmäopetusten toteuttamista. Monivalintakysymyspankki helpottaa tenttien laatimista ja yhdenmukaistaa oppimisen arviointia.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antaa dos. Noora Scheinin, noora.scheinin@utu.fi.

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt