Sisätaudit

Tietoa

Sisätaudit

Sisätautijaostoon kuuluu sisätautien lisäksi keuhkosairauksien ja geriatrian alajaostot.

Sisätautien opetuksen tavoitteena on, että valmistuva lääketieteen lisensiaatti tuntee keskeisimmät sairaudet endokrinologian, gastroenterologian, hematologian, infektiosairauksien, kardiologian, nefrologian ja reumatologian aloilta. Hän osaa keskeisimpien sairauksien patofysiologian, diagnostiikan, hoidon pääperiaatteet ja ennusteen. Keuhkosairauksien opetuksessa keskitytään yleisimpien keuhkosairauksien tunnistamiseen ja hoitoon sekä keuhkosairauksien altisteisiin ja diagnostiikkaan. Geriatrian opetuksen tavoitteena on tarjota valmistuvalle lääkärille valmiudet ymmärtää iäkkäiden potilaiden sairauksien, hoidon ja kuntoutuksen erityispiirteet.

MEDigi-hankkeessa sisätautijaoston keskeinen tavoite on valmistaa joukko virtuaalisia potilastapauksia. Virtuaalipotilaat tukevat sekä opiskelijan tiedollista oppimista että diagnostista päättelyä ja niitä tullaan käyttämään ryhmäopetusten/luentojen orientoivina esitehtävinä sekä kertaustehtävinä. Hankkeen aikana myös kehitämme yhteisiä materiaaleja sisätautialojen oppimisen arvioinnin yhtenäistämiseksi sekä keräämme sydänauskultaatio- ja hengitysääninäytepankit. Ääninäytteitä voidaan hyödyntää virtuaalipotilaiden statuslöydöksissä, mutta käyttää myös opetuksen tukimateriaalina sinällään. Lisäksi teemme suppeampia keuhkosairauksiin liittyviä materiaaleja: itsearviointitestejä, verkkokursseja sekä toimenpidevideoita, joiden on suunniteltu toimivan opetuksen tukimateriaaleina.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antaa jaoston vetäjä Erja-Leena Paukkeri, erja-leena.paukkeri@tuni.fi

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt