Suuradiologia

Tietoa

Suuradiologia

Suuradiologian opetuksen tarkoituksena on, että valmistuessaan hammaslääketieteen lisensiaatti osaa valita hoidon aikaiset ja hoitotulosten arviointiin sopivat kuvantamistutkimukset ja tunnistaa kuvista alaansa kuuluvat hoitoa vaativat panoraamaröntgenkuvien ja intraoraalikuvien löydökset.

Hammaslääketieteen lisensiaatti hallitsee työssä tarvittavat oleelliset sähköisten potilastietojen hallintaan liittyvät toiminnot ja digitaalisten työkalujen käytön hammaslääketieteellisessä röntgendiagnostiikassa. Lisäksi hänen tulee tietää jatkoselvittelyihin käytettävät jatkokuvantamisen mahdollisuudet, käytettävissä olevat tutkimusmodaliteetit ja niiden soveltuvuus hammaslääketieteelliseen diagnostiikkaan.

Potilaan kokonaishoitoon osallistuvan moniammatillisen tiimin yhtenä jäsenenä hammaslääkärin tulee hallita hammaslääketieteen näkökulmasta jatkokuvantamisen tarpeen arvio ja mahdolliset lääketieteen erikoisalojen konsultaatiokäytännöt.

Suuradiologian jaosto laatii valtakunnallisesti ennakkotehtäviä ja kuulustelukysymyspankin. Lisäksi aloitetaan hammaslääketieteelliseen röntgendiagnostiikkaan käytettävän röntgenkuvapankin kerääminen. Tuotetun digitaalisen opetusmateriaalin käyttö tulee olemaan valtakunnallisesti aktiivista ja oleellinen osa suuradiologian opetusta. Sitä myös päivitetään säännöllisesti. Tuotettu materiaali tukee oppimista sekä pyrkimystä yhtenäistää hammaslääketieteen opetusta radiologian osa-alueella.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antaa suuradiologian professori Sisko Huumonen (sisko.huumonen@uef.fi).

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt