Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (ml ortopedia & traumatologia, fysiatria, liikuntalääketiede)

Tietoa

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet eli TULES-jaosto

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet-jaosto eli TULES on erittäin laaja kokonaisuus, joka muodostuu neljästä eri lääketieteen erikoisalasta: ortopedia ja traumatologia, fysiatria, käsikirurgia ja liikuntalääketiede.


Joidenkin arvioiden mukaan tuki- ja liikuntaelinsairaudet edustavat jopa n. viidesosaa perusterveydenhuollon lääkäreiden päivittäisestä potilasvirrasta ja esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan alaselkäkipu on yleisin työ- ja toimintakykyä heikentävä terveysongelma teollistuneissa maissa. 

TULES-jaoston opetukset käytyään lääketieteen opiskelijan pitäisi osata diagnosoida ja hoitaa tavallisimmat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat perusterveydenhuollon tasolla sekä osata arvioida, milloin vammapotilas tai tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastava potilas on syytä lähettää erikoissairaanhoitoon tutkimuksiin ja hoitoon. Lisäksi opiskelijan pitäisi tunnistaa toiminta- ja työkyvyttömyyttä ennustavat tekijät sekä käynnistää tarvittavat moniammatilliset kuntouttavat toimet. 

Opetukset muodostuvat eri yliopistoissa itseopiskelusta ja –testaamisesta ennakkomateriaalien avulla, pienryhmissä tapahtuvasta hands on-opetuksista, joissa aiheina ovat potilaan tutkiminen ja pientoimenpiteet, sekä luennoista ja seminaareista. 

Jaoksen MEDigi-toiminta käynnistyi valtakunnallisella sähköisten opetusmateriaalien auditoinnilla, yhteisten osaamistavoitteiden sopimisella ja uusien opetusmateriaalien tekotarpeen arvioinnilla. Tämän jälkeen siirryimme uuden materiaalin tuotantoon, joka jatkuu syksyyn 2020. Valmis materiaali siirretään yhteiseen sähköiseen arkistoon pilotointia varten. Olemme jakaneet sähköisen materiaalin tekovastuuta eri erikoisaloille ja yliopistopaikkakunnille, kuitenkin siten, että kokonaisuus koordinoidaan keskitetysti. MEDigi-projektin lopussa kaikilla Tuki- ja liikuntaelinsairaudet -opettajilla tulee olemaan käytössään laaja kansallinen opetusmateriaali, tenttikysymyspankki, interaktiivisia potilastapauksia ja opetusvideoita, jota on tarkoitus päivittää aktiivisesti myös jatkossa. Materiaali luodaan siten, että se tulee tukemaan Tuki- ja liikuntaelinsairauksien keskeisten teemojen oppimista ja näin yhtenäistää lääketieteen opetusta koko Suomessa.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antaa professori Teppo Järvinen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt