Ydinainesanalyysit

Tietoa

Kaikkien MEDigi jaosten ydinainesanalyysit koottuna yhteen taulukkoon

Jaoston nimi

Muuta huomioitavaa
Moniammatillinen yhteistyö  
e-Health  
Pre-kliiniset alat: anatomia  
Pre-kliiniset alat: fysiologia  
Pre-kliiniset alat: farmakologia ja
kliininen farmakologia
 
Pre-kliiniset alat: lääketieteellinen
biokemia ja molekyylilääketiede
 
Pre-kliiniset alat: Lääketieteen 
genetiikka
 
Kliininen neurofysiologia  
Radiologia  
Patologia  
Kliininen kemia

Tulossa, tiedustele jaoksen vetäjä
Esa Hämälaiseltä/Itä-Suomen yliopisto

Kliininen mikrobiologia Ydinainesanalyysin työstäminen on loppuvaiheessa,
tiedustele jaoksen vetäjä
Jukka Pelkoselta/Itä-Suomen yliopisto
Kliininen fysiologia ja 
isotooppilääketiede
 
Anestesiologia ja tehohoito  
Sisätaudit, alajaos keuhkosairaudet  
Perinnöllisyyslääketiede  
Naistentaudit ja synnytykset Löytyy Tietovarannosta. Tunnuspyyntö: tiina.salmijarvi@oulu.fi
lääketieteen alan opettajille
Ortopedia, traumatologia,
käsikirurgia ja fysiatria
 
Neurologia  
Neurokirurgia  
Onkologia  
Lastentaudit  
Pehmytkudoskirurgia

Ydinainesanalyysiä ei ollut mahdollista
muodostaa johtuen oppiainekokonaisuuksien
eroista.
 Tiedustele tarvittaessa lisää jaoksen
vetäjä Johanna Louhimolta/Helsingin yliopisto

Aistinelinsairaudet: Ihotaudit  
Aistinelinsairaudet: Korva-, nenä-
ja kurkkutaudit
 
Aistinelinsairaudet: Silmätaudit Ydinainesanalyysi on työn alla, tiedustele jaoksen vetäjä Tero
Kivelältä/Helsingin yliopisto
Perusterveydenhuolto: Yleislääke-
tiede
ja työterveyshuolto
 
Kansanterveystiede ja terveyden-
huolto
 
Psykiatria  
Palliatiivinen lääketiede  
Terveydenhuolto (hammaslääke-
tiede)
 
Ortodontia  
Kariologia, endodontia, pedodontia  
Suupatologia  
Suuradiologia  
Parodontologia  
Suugeriatria  
Protetiikka ja purentafysiologia  
Suu- ja leukakirurgia Ydinainesanalyysiä ei muodostettu johtuen oppiaineen
luonteesta. Hankkeen aikana vahvistettiin kansallista
yhteistyötä. 
Tiedustele lisää jaoksen vetäjältä
Johanna Uittamolta/Helsingin yliopisto

 

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt