Ydinainesanalyysit ja jaostotyö

Tietoa

Kaikkien MEDigi jaosten ydinainesanalyysit koottuna yhteen taulukkoon

Jaoston nimi
Lue lisää jaostojen roolista

Jaoston vetäjä/Muuta huomioitavaa

Moniammatillinen yhteistyö Tuula Palsio, tuula.palsio@ppshp.fi
e-Health Timo Tuovinen, timo.tuovinen@oulu.fi
Pre-kliiniset alat: anatomia Niina Loponen, niina.loponen@utu.fi
Pre-kliiniset alat: fysiologia Leena Strauss, Pia Salo ja Helena Virtanen
leena.strauss@utu.fi, pia.m.salo@utu.fi ja helena.virtanen@utu.fi
Pre-kliiniset alat: farmakologia ja
kliininen farmakologia
Eriika Savontaus, erisan@utu.fi
Pre-kliiniset alat: lääketieteellinen
biokemia ja molekyylilääketiede
Anne Jokilammi, anne.jokilammi@utu.fi
Pre-kliiniset alat: Lääketieteen 
genetiikka
Minna Kankuri-Tammilehto, mikanku@utu.fi
Kliininen neurofysiologia Esa Mervaala, esa.mervaala@uef.fi
Radiologia Mikko Taina, mikko.taina@uef.fi
Patologia Reijo Sironen, reijo.sironen@uef.fi
Kliininen kemia

Ydinainesanalyysi työn alla, tiedustele jaoksen vetäjä
Esa Hämälaiseltä, esa.hamalainen@uef.fi

Kliininen mikrobiologia Ydinainesanalyysin työstäminen on loppuvaiheessa,
tiedustele jaoksen vetäjä
Jukka Pelkoselta, jukka.pelkonen@uef.fi
Kliininen fysiologia ja 
isotooppilääketiede
Tomi Laitinen, tomi.laitinen@uef.fi
Anestesiologia ja tehohoito Matti Reinikainen, matti.reinikainen@kuh.fi 
Sisätaudit, alajaos keuhkosairaudet Pia Oksanen, pia.oksanen@tuni.fi
Perinnöllisyyslääketiede Jukka Moilanen, jukka.moilanen@oulu.fi
Naistentaudit ja synnytykset Ilkka Kalliala, ilkka.kalliala@hus.fi
Ortopedia, traumatologia,
käsikirurgia ja fysiatria
Ilkka Helenius, ilkka.helenius@helsinki.fi
Neurologia Anne Koivisto ja Minna Rusanen, anne.koivisto@kuh.fi ja minna.rusanen@kuh.fi
Neurokirurgia Susanna Rantala, susanna.rantala@pshyvinvointialue.fi
Onkologia Sirpa Leppä, sirpa.leppa@helsinki.fi
Lastentaudit Terhi Tapiainen terhi.tapiainen@oulu.fi
Pehmytkudoskirurgia

Ydinainesanalyysiä ei ollut mahdollista
muodostaa johtuen oppiainekokonaisuuksien
eroista.
 Tiedustele tarvittaessa lisää jaoksen
vetäjä Johanna Louhimolta, johanna.louhimo@helsinki.fi

Aistinelinsairaudet: Ihotaudit Aleksander Salava, aleksander.salava@helsinki.fi
Aistinelinsairaudet: Korva-, nenä-
ja kurkkutaudit
Petrus Miettinen, petrus.miettinen@pshyvinvointialue.fi
Aistinelinsairaudet: Silmätaudit Ydinainesanalyysi on työn alla, tiedustele Tero
Kivelältä, tero.kivela@helsinki.fi
Perusterveydenhuolto: Yleislääke-
tiede
ja työterveyshuolto
Matti Nissilä, matti.nissila@tuni.fi
Kansanterveystiede ja terveyden-
huolto
Aleksi Pajunen, aleksi.pajunen@helsinki.fi
Psykiatria Noora Scheinin, nmsche@utu.fi
Palliatiivinen lääketiede Juho Lehto, juho.lehto@tuni.fi
Terveydenhuolto (hammaslääke-
tiede)
Liisa Suominen, liisa.suominen@uef.fi
Ortodontia Kari Rantavuori, kari.rantavuori@utu.fi
Kariologia, endodontia, pedodontia Anja Kotiranta, anja.kotiranta@helsinki.fi
Suupatologia Tuula Salo, tuula.salo@oulu.fi
Suuradiologia Sisko Huumonen, sisko.huumonen@uef.fi
Parodontologia Mervi Gürsoy, mervi.gursoy@utu.fi
Suugeriatria Anna-Maija Syrjälä, anna-maija.syrjala@oulu.fi
Protetiikka ja purentafysiologia Timo Närhi, timo.narhi@utu.fi
Suu- ja leukakirurgia Ydinainesanalyysiä ei muodostettu johtuen oppiaineen
luonteesta. Hankkeen aikana vahvistettiin kansallista
yhteistyötä. 
Tiedustele lisää jaoksen vetäjältä
Johanna Uittamolta, johanna.uittamo@helsinki.fi

 

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt