Organisoituminen

MEDigi-hanketta (2018 - 2021) koordinoi Oulun yliopisto. Koordinoijana Oulun yliopisto vastasi hankkeen etenemisestä yhdessä hankkeen osatoteuttajien Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Myös hankkeen päättymisen jälkeen yhteistyö jatkuu siten, että yliopistoilla on yhteinen koordinaattori, joka vastaa siitä, että hankkeen aikana käynnistynyt työskentely tulee jatkumaan.  

Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä ohjasi ja seurasi hankeen suunnittelua ja toteutusta kokonaisuutena. Johtoryhmä koordinoi ja linjasi hankkeessa tehtäviä ratkaisuja ja toimeenpani niitä. Jaostot toimivat lääketieteen alojen sisällön asiantuntijoina, jotka määrittelivät edustamansa lääketieteen alan osaamisen ja tuottivat sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia hankkeessa. Digiryhmä toimi teknologian asiantuntijana, jonka tehtävänä oli vastata teknologian ratkaisuista hankkeessa.

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä seuraavien alan tieteellisten järjestöjen kanssa: Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Hammaslääkäriseura Apollonian, Suomen Medisiinariliiton, Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) ja Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain liiton (SHOL).

Hankkeen jälkeen 2022 MEDigityötä johdetaan yliopistojen allekirjoittaman konsortiosopimuksen mukaisesti ohjaus- ja johtoryhmän toimesta. Ohjausryhmään kuuluvat lääketieteellisten tiedekuntien dekaanit ja johtoryhmään lääketieteen ja hammaslääketieteen opetusta antavien yliopistojen nimeämät edustajat. 

Organisaatio hankkeen (2018-2021) aikana ja sen jälkeen:

• Koordinointi

• Ohjausryhmä

• Johtoryhmä

• Digiryhmä

• Oppiainekohtaiset jaostot

• Hankeyhteistyö