Hankeyhteistyö

MEDigi-hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä muiden kärkihankerahoitusta saavien hankkeiden ja niitä koordinoivien tahojen kanssa:

DigiCampus - Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut-hankkeessa luodaan korkeakoulujen yhteinen digitaalinen pilvioppimisympäristö ja kehitetään pedagogis-digitaalisten tukipalvelujen toimintamalli. Hankkeessa kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa tukemaan oppimiskeskeisyyttä ja kehitetään digitalisoitujen palveluiden laatua. Lisäksi hankkeessa tuotetaan oppimisen ekosysteemi biotalouden koulutukseen, ympärivuotista kurssitarjontaa kemian koulutustarjontaan ja paikkaan sitoutumatonta opetusta oikeustieteen alalla. Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen sähköisen tenttimisen palveluportfolio.

 

SOTE-PEDA 24/7 - hankkeessa kehitetään sote-alan korkeakoulutukseen digi-sote osaamisen määrittelyt ja luodaan kansalliselle korkeakouluverkostolle yhteisiä digi-sote-opintoja, pedagogisia ratkaisuja, osaamismerkkijärjestelmä ja oppimisympäristöjä.

 

Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen kehittäminen ja arviointi - hankkeessa määritetään kansallisesti sairaanhoitajakoulutuksen tuottama 180 op perusosaaminen ja varmistetaan ammattikorkeakoulujen sairaanhoitajaopiskelijoiden perusosaamisen laatu. Lisäksi hankkeessa todennetaan sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen kehittyminen koulutuksen aikana eri oppimisympäristöissä jatkuvan ohjauksen ja arvioinnin keinoin. 

 

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialaisessa ja työelämälähtöisessä kehittämishankkeessa(EduPal) luodaan mm. valtakunnalliset suositukset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen perusopetuksesta ja jatko- ja erikoistumiskoulutuksesta.

 

Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen (Jobitti) - hankkeessa kehitetään biolääketieteen koulutusta ja edistetään bioalan opiskelijoiden siirtymistä työelämään yhdistämällä korkeakoulujen opetustarjontaa ja vahvistamalla yritysyhteistyötä.