Johtoryhmä

MEDigi-johtoryhmä muodostuu konsortiosopimuksen mukaisesti lääketieteellisten tiedekuntien yhteistyöverkostosta, johon on nimetty jokaisesta yliopistosta yksi lääketieteen ja yksi hammaslääketieteen edustaja sekä paikallinen koordinaattori.

Hankkeen aikana johtoryhmään kuuluivat edustajat myös Suomalaisesta Lääkäriseura Duodecimista, Hammaslääkäriseura Apolloniasta, Nuorten Lääkärien Yhdistyksestä (NLY), Suomen Medisiinariliitosta (SML ry) ja Suomen hammaslääketieteen opiskelijain liitosta (SHOL ry). Johtoryhmän kokouksiin voitiin tarkoituksenmukaisesti kutsua asiantuntijoita.

 

Johtoryhmän kokoonpano 2022 lähtien 

Yliopisto Varsinaiset jäsenet  Varajäset Muut jäsenet
Oulu

LL-vastuuhenkilö/ Juha Auvinen

HLL-vastuuhenkilö/Ritva Näpänkangas

Paikallinen koordinaattori Tiina Salmijärvi

 

Jarmo Reponen

Petri Kulmala

       
Kuopio

Lääketiede: Anne Koivisto ja

Hammaslääketiede: Päivi Mäntylä

Paikallinen koordinaattori Anne Koivisto

Jarmo Jääskeläinen ja

Liisa Suominen
 
       
Turku

LL: varadekaani Eriika Savontaus

HLL: koulutusohjelmajohtaja Mervi Gürsoy

Paikallinen koordinaattori, kliininen opettaja Laura Kuusalo

   
       
Tampere

Kehitysasiantuntija Nina Hutri-Kähönen

Paikallinen koordinaattori

kliininen opettaja Matti Nissilä

Mervi Kautto

 
       
Helsinki

LL: Jussi Merenmies ja

HLL: Jaana Rautava ja

Paikallinen koordinaattori: Johanna Brandt

Johanna Louhimo

Olli-Pekka Lappalalainen

 

 

Johtoryhmän tärkeimmät tehtävät 2022 alkaen

 • Tukee lääketieteen alojen menettelytapojen harmonisointia.
 • Seuraa ja arvioi palvelun käyttöä ja toimivuutta (tietovaranto-järjestelmän ylläpito).
 • Tietovaranto-palvelun monitorointi luodun ylläpitosopimuksen mukaan (vasteen, laadun varmistus sopimusten mukaisesti).
 • Tietovarannon toiminnallisten virheiden identifiointi, luokittelu ja priorisointi.
 • Tunnistaa ja priorisoi kehittämistarpeita sekä valmistelee niiden projektoinnin, aikataulutuksen ja organisoinnin.
 • Jatko- ja järjestelmäkehityspäätösten valmistelu ohjausryhmälle.
 • Tekee päätöksiä järjestelmäkehitykseen annetun mandaatin ja vuosibudjetin puitteissa käsittäen esim.: tietovarannon käyttöliittymän järjestelmäkehityksen mm. ulkoasu, toiminnallisuudet, lisäosat, käyttäjähallinta, rajapinnat ja integraatiot.
 • Mahdolliset inframuutokset (palvelutarjoajan tietojen perusteella).
 • Koordinoi ja osallistuu tietovarannon testauksiin.
 • Seuraa kehitystyötä.
 • Perustaa tarvittaessa alatyöryhmiä ja kutsuu niihin tarvittaessa kohdeasiantuntijoita kehitystyön tueksi.
 • Raportoi sovitulla tavalla, aikataululla ja sisällöllä ohjausryhmälle.

 

Johtoryhmän tehtävät hankkeen (2018-2021) aikana oli:

• päättää hankkeessa tehtävistä ratkaisuista ja toimeenpanna niitä

• edistää hankkeen etenemistä tiedottamalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla toimenpiteitä

• tehdä tiivistä yhteistyötä ohjausryhmän, hankevastaavien, jaostojen ja hankkeen digiryhmän sekä muiden kärkihankkeiden kanssa

• ohjeistaa, seurata ja ohjata jaostojen toimintaa

• osallistua raportointiin

• tiedottaa hankkeen etenemisestä, tuotoksista ja tuloksista.

 

Hankkeen johtoryhmän kokoonpano 31.12.2021 asti:

Hankejohtaja Jarmo Reponen, pj, Oulun yliopisto

Hankekoordinaattori Anna Levy, siht, Oulun yliopisto

Jussi Merenmies, Helsingin yliopisto

Leo Tjäderhane, Helsingin yliopisto

Anitta Mahonen, Itä-Suomen yliopisto

Jarmo Jääskeläinen, Itä-Suomen yliopisto

Päivi Mäntylä, Itä-Suomen yliopisto

Petri Kulmala, Oulun yliopisto

Raija Lähdesmäki, Oulun yliopisto

Juhani Jääskeläinen, Tampereen yliopisto

Eriika Savontaus, Turun yliopisto

Jaana Rautava, Turun yliopisto

Juha Pekka Turunen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (ei äänivaltaa)

Vesa Pohjola, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia (ei äänivaltaa)

Henni Hiltunen, NLY

Samuli Kankare, SML

Ville Liu, SHOL ry