Ohjausryhmä

Ohjausryhmän kokoonpano 2022 - 

Anne Remes, dekaani, Helsingin yliopisto
Pekka Hänninen, dekaani, Turun yliopisto, ohjausryhmän puheenjohtaja
Jussi Pihlajamäki, dekaani, Itä-Suomen yliopisto
Seppo Parkkila, dekaani, Tampereen yliopisto
Veli-Matti Kosma, professori, Itä-Suomen yliopisto
Osmo Tervonen, dekaani, Oulun yliopisto
Jarmo Reponen, professori, Oulun yliopisto
Tiina Salmijärvi, koordinaattori, Oulun yliopisto

 

Hankkeen päätyttyä MEDigityötä johtaa yliopistojen allekirjoittaman konsortiosopimuksen mukaisesti ohjausryhmä, jonka muodostavat yliopistojen dekaanisto. 

Ohjausryhmän tärkeimmät tehtävät 2022 alkaen

  • Hyväksyy MEDigi palvelusopimuksen (CSC) sisällön
  • Linjaa pidemmän aikavälin kehityksen ja ylläpidon suuntaviivat MEDigityölle
  • Päättää budjetista ja hankinnoista
  • Päättää ja hyväksyy vuosimaksut yliopistojen yhteisille hankinnoille (tietovaranto, potilastapausohjelmistot)
  • Päättää palvelukokonaisuuden välttämättömistä ylläpitokuluista
  • Hyväksyy konsortion uudet sopijapuolet
  • Raportoi toiminnasta oman yliopiston johdolle 
  • Hyväksyy konsortiosopimusmuutokset  

 

Hankkeen aikana hankkeen etenemisestä vastasi ohjausryhmä, joka oli muodostettu lääketieteellisten tiedekuntien dekaaneista/koulutusdekaaneista. Ohjausryhmä täydensi osaamistaan tarvittaessa ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

 

MEDigi-hankkeen ohjausryhmän tehtäviä olivat:

• Ohjata ja seurata hankkeen suunnittelua ja toteutusta kokonaisuutena terveydenhuollon lainsäädännön ja työelämän tarpeiden näkökulmasta

• Tehdä tiivistä yhteistyötä OKM:n hanketoimijoiden kanssa

• Tehdä tarvittaessa päätöksiä resurssien uudelleen kohdentamisesta

Ohjausryhmä kokoontui vähintään 2 krt vuodessa (tarvittaessa useammin), ja sen koollekutsujana ja esittelijänä toimi koordinoiva taho (hankejohtaja/hankekoordinaattori). 

 

Ohjausryhmän kokoonpano (31.12.2021 asti):

puheenjohtaja Anne Remes, Oulun yliopisto

sihteeri Anna Levy, hankekoordinaattori, Oulun yliopisto (ei äänivaltaa)

Tiina Paunio, Helsingin yliopisto

Veli-Matti Kosma, Itä-Suomen yliopisto

Seppo Nikkari, Tampereen yliopisto

Pekka Hänninen, Turun yliopisto

Jarmo Reponen, hankejohtaja, Oulun yliopisto (ei äänivaltaa)