Sähköinen oppi-, tentti- ja arviointimateriaali

Tenttikäytännöt ja karttuvan tiedon arvioiminen

Prekliiniset aineet

Diagnostiset alat (radiologia, patologia, mikrobiologia, kliininen kemia)

Genomilääketiede

Onkologia

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (ml ortopedia & traumatologia, fysiatria, liikuntalääketiede)

Pehmytkudoskirurgia

Anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito

Lastentaudit

Sisätaudit

Naistentaudit

Perinnöllisyyslääketiede

Neurologian alat (neurologia ja neurokirurgia)

Psykiatria

Aistinelinsairaudet (ihotaudit, KNK ja silmätaudit)

Hammaslääketieteen radiologia

Yleislääketiede, perusterveydenhuolto ja työterveys

Kansanterveys (terveyshuolto, kansanterveystiede)

Suun terveydenhuolto

Hammasproteesioppi ja purentafysiologia

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Kariologia, endodontia ja pedodontia

Parodontologia

Geriatrinen hammaslääketiede

Kirurgiset sairaudet (suu- ja leukakirurgia)

Suun limakalvosairaudet ja suupatologia

Palliatiivinen lääketiede