Tapahtumakalenteri

Flipped Classroom opetuksen strategisena menetelmänä 19.5.2020 klo 14.30 - 15.00

Tule kuulemaan ti 19.5.2020 klo 14.30 -15 kuinka Flipped Classroomia käytetään opetuksen startegisena menetelmänä. Aiheesta luennoi FT Markku Saarelainen.

 

Ennakkoilmoittautumista ei ole. Pääset osallistumaan tilaisuuteen seuraavasta linkistä: https://tuni.zoom.us/j/65535944472

 

Tek­no­lo­gi­al­la tu­et­tu op­pi­ja­kes­kei­syys on tänä päi­vä­nä yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä ope­tuk­sen kult­tuu­ria muok­kaa­vis­ta te­ki­jöis­tä. Flip­ped Class­room on tun­ne­tuin ope­tuk­sen stra­te­gi­sis­ta lä­hes­ty­mis­ta­vois­ta, joka muok­kaa tek­no­lo­gi­an ja kon­tak­ti­o­pe­tuk­sen vä­lis­tä suh­det­ta hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­vään ja omak­sut­ta­vaan muo­toon. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti jo 15 vuo­den ajan käy­tet­ty­nä ja tut­kit­tu­na Flip­ped Class­room on hy­vin ke­hit­ty­nyt vas­taa­maan opet­ta­jien tar­pei­siin.

 

Suomessa yliopistotasoista käänteisopetuksen koulutusta ja kehitystyötä tekee (työelämäprofessori (TAU), yliopistonlehtori (UEF)) FT  Markku Saarelainen, joka on kehittänyt parhaaksi eurooppalaiseksi käytännön opetuksen ja oppimisen projektiksi valittua menetelmää aiemmin Itä-Suomen yliopistossa ja nykyisin Tampereen yliopistossa  sekä kouluttanut laajasti Suomessa eri organisaatioiden opettaja flippaukseen.

 

Menetelmästä kiinnostuneille opettajille, opiskelijoille ja opetuksen kehittäjille sekä johdolle on laadittu OKM:n kärkihankkeen puitteissa verkkosivusto, jossa annetaan ohjeita ja käytännön opetusta flippaukseen:

http://www.uef.fi/fi/web/flippaus

https://www.uef.fi/fi/-/-flippaus-valittiin-parhaaksi-tutkimuksen-ja-kaytannon-opetuksen-projektiksi-euroopassa

Järjestäjä


ti 19. toukokuu 2020

14.30-15.00


zoom